en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Լեզուների եվրոպական օրվա իրադարձություններ

European Day of Languages - conference

Conference, 29.09.2017 - 29.07.2017

In Flanders we're celebrating the European Day of Languages by a bi-annual conference for all those who are interested or experts in the teaching and learning of languages. This year the title of the conference is: 'Teachers of modern languages: shaping the future !'. The 2 subthemes are the initial language teacher training and the importance of learning languages. There will be lots of presentations, interactive workshops... by various experts. Moreover prizes for the European Language Label will be awarded as well as for the EDL-awards.
 

VENUE: VAC Ghent
TARGET GROUPS: Language experts, Language teachers, Participants in adult education programmes, Policy deciders/politicians at national, regional or local level, Researchers, Students

ORGANIZER: Epos vzw and the EDL-platform
ADDRESS: Koning Albert II laan 15, 1210 Brussel, Belgium
CONTACT NAME: Renilde Reynders
CONTACT EMAIL: renilde.reynders@epos-vlaanderen.be
TELEPHONE: +3225539746
 

https://www.epos-vlaanderen.be

Show on map Edit Item

Are you organising an event?

Add your event here


Քվեարկեք այս տարվա ամենանորարար իրադարձության օգտին: 

Որպեսզի օրն էլ ավելի հետաքրքիր լինի, յուրաքանչյուր ոք կարող է քվեարկել այն իրադարձության օգտին, որը նա ամենանորարարն է համարում: Դա կարող է վերաբերել ստեղծագործ լինելուն, փոխանցելիությանը կամ պարզապես լավ ներկայացնի ԼԵՕ-ի իմաստը: Քվեարկել հնարավոր է մեկ ամիս շարունակ՝ սեպտեմբերի 20-ից մինչ հոկտեմբերի 20-ը: Դեկտեմբերին կհայտարարվի հաղթողի անունը: Միջոցառման կազմակերպիչը, որն ամենաշատ ձայները կհավաքի, կստանա փոքր մրցանակ:

2012 թվականի հաղթող էր ճանաչվել Թուրքիայի Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Anaokulu Kampüsü դպրոցը: Քվեարկության ընթացքում «Around the world in 248 days» (248 օր աշխարհի շուրջ) խորագրով միջոցառումը ստացել է մոտ 1350 ձայն: Շնորհավորում ենք 2012թ. հաղթողներին: