en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Լեզուների եվրոպական օրվա իրադարձություններ

FESTA DELLE LINGUE

Language Day, 13.10.2017 - 31.10.2017, Rome, Italy

Nous allons organiser des journées dédiées aux langues étrangères et à l'Union Européenne avec plusieurs activités, différentes selon l'âge . Les classes des enfants de première année de collège vont jouer l'hymne de l'U.E, chanter une chanson traditionnelle et présenter un dialogue dans les trois langues étudiées au collège. Cela pour les enfants de l'école primaire qui vont préparer des dessins sur le thème. Les petits de l'école maternelle vont pouvoir assister à une présentation sur les crix des animaux dans les différentes langues.
Les classes de troisième année du collège travailleront sur les Institutions Européennes, sur les effets de l'apprentissage d'une langue 2 sur le cerveau et sur l'ESPERANTO, grâce à la présence d'un expert.
 

VENUE: I.C.LARGO DINO BUZZATI (Show on map)
TARGET GROUPS: Language teachers, Pupils, Students

ORGANISER: Alessandra Pelle
ADDRESS: Largo Dino Buzzati, 00144 Rome, Italy
CONTACT NAME: Alessandra Pelle
CONTACT EMAIL: alessandrapelle@libero.it
TELEPHONE: 3284366876
 

Vote


Edit Item

Are you organising an event?

Add your event here


Քվեարկեք այս տարվա ամենանորարար իրադարձության օգտին: 

Որպեսզի օրն էլ ավելի հետաքրքիր լինի, յուրաքանչյուր ոք կարող է քվեարկել այն իրադարձության օգտին, որը նա ամենանորարարն է համարում: Դա կարող է վերաբերել ստեղծագործ լինելուն, փոխանցելիությանը կամ պարզապես լավ ներկայացնի ԼԵՕ-ի իմաստը: Քվեարկել հնարավոր է մեկ ամիս շարունակ՝ սեպտեմբերի 20-ից մինչ հոկտեմբերի 20-ը: Դեկտեմբերին կհայտարարվի հաղթողի անունը: Միջոցառման կազմակերպիչը, որն ամենաշատ ձայները կհավաքի, կստանա փոքր մրցանակ:

2012 թվականի հաղթող էր ճանաչվել Թուրքիայի Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Anaokulu Kampüsü դպրոցը: Քվեարկության ընթացքում «Around the world in 248 days» (248 օր աշխարհի շուրջ) խորագրով միջոցառումը ստացել է մոտ 1350 ձայն: Շնորհավորում ենք 2012թ. հաղթողներին: