en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

26. září 2016, 15. výročí Evropského dne jazyků – nechme zaznít evropské jazyky

Evropský den jazyků, každoročně slavený 26. září, je festivalem jazykové rozmanitosti, dnem, který nabádá mladé i starší k učení se jazykům, dnem, kdy se můžeme sejít a obdivovat krásu všech evropských jazyků.

Na pozadí současného vzepětí populismu, xenofobie a netolerance, kdy jazyk je používán k ostrakizování a rozdělování, nám letošní Evropský den jazyků dává velmi potřebnou příležitost zdůraznit vše, co je v dnešní mnohojazyčné a kulturně rozmanité Evropě pozitivní. 

Patnáct let po svém vzniku Den jazyků stále představuje sílu, která sjednocuje a podává vstřícnou ruku novým kulturám a jazykům.  Je jednou z mnoha novátorských aktivit, kterými Rada Evropy  propaguje  jazykovou diverzitu, toleranci a vzájemnou úctu. Další současné iniciativy zahrnují: vytvoření Referenčního rámce kompetencí pro demokratickou kulturu, kampaň hnutí Mladí bez nenávisti , rovněž Akční plán boje proti násilnému extremismu a radikalizaci vedoucí k terorismu a za budování inkluzivní společnosti. Tyto aktivity jsou umocněny spoluprací Rady Evropy s Evropskou komisí, jak je vidět na příkladě společného působení Evropského střediska pro moderní jazyky ( ECML) a Evropské komise, zejména v oblasti mnohojazyčných tříd.

Využijme tedy oslav v den i kolem 26. září 2016, abychom vyslali jasný signál do celé Evropy i za její hranice: jazyková rozmanitost je důležitým zdrojem, který je třeba využívat a střežit nejen v tento den, ale každý den. Je třeba pomáhat dětem, které prchají před válkou a terorem, je třeba uznávat a vážit si všech jazyků, které přinášejí do našich škol.  Je třeba nepolevovat v úsilí o jednotu v rozmanitosti, využít pozitiva jazykové diverzity k obohacení naší demokracie a k vytvoření bezpečnější, soudržnější a inkluzivní společnosti. 

Základní informace ke Dni jazyků

Evropský den jazyků je den podpory jazykového vzdělávání v Evropě.
Z iniciativy Rady Evropy se od roku 2001- Evropského roku jazyků – slaví každoročně 26. září.
Hlavní cíle Dne jazyků:

  • zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti jazykového vzdělávání, podpořit vícejazyčnost a mezikulturní porozumění;
  • propagovat jazykové a kulturní bohatství Evropy; 
  • povzbudit celoživotní jazykové vzdělávání ve škole i mimo ni.

Webová stránka věnovaná Dni je dostupná v 35 jazycích a jsou na ní v kalendáři EDJ zaregistrovány stovky akcí.   Akce EDJ, konané v Evropě a stále více i na dalších kontinentech, organizují většinou školy, univerzity, jazykové a kulturní instituce, asociace a také překladatelské kanceláře Evropské komise.

V roce 2015 bylo v kalendáři akcí k EDJ registrováno vice než 900 aktivit.