en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

15. Euroopa keeltepäev 26. septembril 2016. a – kõlagu Euroopa keeled!

Iga aasta 26. septembril tähistatav Euroopa keeltepäev on keelelise rikkuse pidupäev. Sel päeval kutsutakse nii noori kui ka vanu keeli õppima ning rõõmustatakse üheskoos kõikide Euroopa ilusate keelte üle.

Keel on praegusel kasvava populismi, võõraviha ja sallimatuse ajal sageli see, mida kasutatakse inimeste vastandamiseks ja üksteisest eraldamiseks, kuid 26. septembril tähistatav Euroopa keeltepäev annab meile hea võimaluse rõhutada keeleliselt ja kultuuriliselt rikka Euroopa positiivseid külgi.

Ka 15 aastat pärast esimest keeltepäeva ühendab see päev inimesi, ulatades terekäe uutele kultuuridele ja keeltele. Keeltepäev on vaid üks näide Euroopa Nõukogu paljudest teedrajavatest algatustest, mille eesmärk on edendada mitmekesisust, sallivust ja vastastikust austust. Teiste edukate algatuste hulgas on näiteks demokraatliku kultuuri pädevusoskuste raamdokumendi  arendamine, “Ei vihakõnele!“ liikumise kampaania, terrorismi ja vägivaldse äärmusluseni  viiva radikaliseerumise vastane tegevuskava ning kaasavate ühiskondade edendamine. Neid algatusi toetab Euroopa Nõukogu koostöö Euroopa Komisjoniga, mis on kõige tuntavam Euroopa Nüüdiskeelte Keskuse (European Centre for Modern Languages ehk ECML) ja Euroopa Komisjoni ühistes tegevustes (eriti mitmekeelsete klasside toetamisel).

Kasutagem 26. septembril ning enne ja pärast seda toimuvaid sündmusi selleks, et saata tervele Euroopale ja maailmale selge sõnum: keeleline rikkus on oluline ressurss, mida tuleb hoida ja kasutada ning seda mitte ainult sel ühel päeval, vaid iga päev. Me peame toetama sõja ja terrorismi eest põgenevaid lapsi. Me peame tunnustama ja väärtustama kõiki keeli, mille nad endaga meie koolidesse toovad. Me peame ka edaspidi töötama selle nimel, et oleksime mitmekesisuses ühtsed, kasutaksime keelelise rikkuse positiivset mõju demokraatia tugevdamiseks ning looksime turvalisemad, ühtsemad ja kaasavamad ühiskonnad. 

Keeltepäevast

Euroopa keeltepäev (European Day of Languages ehk EDL) edendab keeleõpet kogu Euroopas. 
Euroopa Nõukogu algatusel tähistatakse keeltepäeva igal aastal alates Euroopa keelteaastast 2001. a.
Euroopa keeltepäeva eesmärgid:

  • Teavitada avalikkust keeleõppe tähtsusest, et edendada mitmekeelsust ja kultuuridevahelist mõistmist.
  • Edendada Euroopa keelelist ja kultuurilist rikkust.
  • Populariseerida elukestvat õpet nii koolides kui väljaspool koole.

Euroopa keeltepäeva kodulehte saab lugeda 35 keeles ja lehekülje kalendris on kirjas sadu sündmusi. Enamjaolt Euroopas, aga ka teistes maailmajagudes aset leidvaid sündmusi korraldavad peamiselt koolid, ülikoolid, keele- ja kultuuriinstituudid, liidud ning Euroopa Komisjoni tõlkimisega tegelevad üksused.

2015. a oli keeltepäeva kalendris enam kui 900 sündmust.