26. syyskuuta 2017 vietetään Euroopan kielipäivän 16. juhlavuotta – se tuo Euroopan kielet kuuluviin!

Euroopan kielipäivää vietetään vuosittain 26. syyskuuta. Se on kielellisen moninaisuuden juhla, jonka tarkoituksena on rohkaista pieniä ja vähän isompiakin oppimaan vieraita kieliä sekä kokoontua yhdessä ihmettelemään Euroopan kielellistä rikkautta.

Tänä vuonna 26. syyskuuta vietettävä Euroopan kielipäivä antaa mahdollisuuden tuoda esille kulttuurisesti ja kielellisesti yhä rikkaamman Euroopan hyviä puolia vastapainona nykypäivänä jalansijaa saaneille populismille, muukalaisvihalle ja suvaitsemattomuudelle. 

Euroopan kielipäivä on jo kuudentoista vuoden ajan toiminut kieliä ja kulttuureita yhdistävänä voimana. Se on erinomainen esimerkki Euroopan neuvoston kielellistä moninaisuutta, suvaitsevaisuutta ja toisten kunnioittamista edistävistä hankkeista. Muita esimerkkejä Euroopan neuvoston toiminnasta ovat vihapuheen vastainen hanke sekä toimintasuunnitelma väkivaltaisten ääriliikkeiden ja radikalisoitumisen ehkäisemiseksi. Euroopan neuvostolla ja Euroopan komissiolla on ollut myös yhteisiä hankkeita, joista esimerkkinä mainittakoon Euroopan nykykielten keskuksen (CELV) ja komission yhteistyö monikielisen opetuksen saralla.

Euroopan kielipäivä antaa mahdollisuuden välittää selkeä viesti sekä Euroopalle että sen ulkopuolelle: kielellinen moninaisuus on tärkeä voimavara, jota tulee käyttää ja arvostaa – eikä vain yhden päivän ajan, vaan jatkuvasti. On autettava sodan uhreiksi joutuneita lapsia ja arvostettava kielellistä rikkautta, jonka he tuovat kouluihimme. On jatkettava työtä moninaisuudessa piilevän yksilöllisyyden eteen. Monikielisyys voi toimia demokratioita rikastavana voimavarana, jonka avulla luodaan turvallisempia ja yhtenäisempiä yhteiskuntia.

Euroopan kielipäivä pähkinänkuoressa

Euroopan kielipäivän tarkoituksena on rohkaista ihmisiä opiskelemaan vieraita kieliä kaikkialla Euroopassa. Kielipäivää on vietetty vuosittain 26. syyskuuta Euroopan neuvoston aloitteesta Euroopan kielivuodesta 2001 lähtien. 

Kielipäivän tavoitteena on:

- saada ihmiset ymmärtämään, kuinka tärkeää on opiskella vieraita kieliä ja edistää siten monikielisyyttä sekä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä

- edistää monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta Euroopassa ja

- rohkaista elämänmittaiseen vieraiden kielten oppimiseen, niin koulussa kuin se ulkopuolella.

Euroopan kielipäivän Internet-sivu on luettavissa 35 eri kielellä  ja kielipäiväaiheisia tapahtumia järjestetään useita satoja. Tapahtumia järjestävät etupäässä koulut, yliopistot, kieli- ja kulttuuri-instituutit, erilaiset järjestöt ja Euroopan komission käännöstoimistot, niin Euroopassa kuin yhä enenevässä määrin sen ulkopuolella.