15-tą kartą minima Europos kalbų diena – suteikia balsą Europos kalbų dienai

Kiekvienais metais rugsėjo 26 d. minima Europos kalbų diena yra kalbinės įvairovės šventė. Šią dieną ir jaunimas, ir vyresnioji karta raginami mokytis kalbų, ši diena – galimybė visiems susitelkti ir pasidžiaugti Europos kalbomis.

Kaip atsakas šių dienų iššūkiams – augant populizmui, ksenofobijai ir netolerancijai ¬– kai kalba vartojama, tam kad išskirtų, šių metų Europos kalbų diena yra nuostabi galimybė atskleisti visa tai, kas yra teigiama ir kas praturtina išaugusią daugiakalbę ir kultūriškai įvairią Europą. 

Jau penkiolika metų ši diena simbolizuoja santarvę, kai naujoms kultūroms ir kalboms tiesiama draugiška ranka. Tai vienas ir daugelio Europos Tarybos lyderystės pavyzdžių stiprinant kalbinę įvairovę, toleranciją ir pagarbą. Kitos sėkmingos iniciatyvos yra: „Kompetencijų demokratinei kultūrai modelis” (Reference Framework of Competences for Democratic Culture), „Judėjimas prieš neapykantos kurstymą” (No Hate Speech Movement campaign), veiksmų planai kovai su terorizmą skatinančiais smurtiniu ekstremizmu ir radikalizacija bei įtraukiai visuomenei kurti. Šios iniciatyvos palaikomos ir vykdomos bendradarbiaujant su Europos Komisija. Šį bendradarbiavimą iliustruoja Dabartinių Europos kalbų centro ir Europos Komisijos bendra iniciatyva, skirta lingvistinės įvairovės klasėms palaikyti.

Taigi, pasinaudokime rugsėjo 26 d. minėjimu ir pasiųskime aiškią žinią visai Europai ir už jos ribų, kad lingvistinė įvairovė yra vertybė, kurią reikia branginti ne tik šią dieną, bet kiekvieną dieną. Mes privalome palaikyti vaikus ir jaunimą bėgančius nuo karo ir teroro. Mes privalome pripažinti ir gerbti visas kalbas, kurias jie atsineša į klases. Mes privalome siekti santarvės ir įvairovės, teigiamai panaudojant lingvistinę įvairovę turtinant mūsų demokratinę visuomenę ir kuriant saugesnę, darnesnę ir įtraukią visuomenę

Pagrindiniai faktai apie Europos kalbų dieną

Europos kalbų dienos tikslas – paskatinti kalbų mokymąsi visose Europos šalyse.
Europos Tarybos iniciatyva nuo 2001 metų (Europos kalbų metų) Europos kalbų diena yra švenčiama kasmet rugsėjo 26 d. 

Šia diena siekiama:

  • atkreipti visuomenės dėmesį į kalbų mokymosi svarbą, skatinant daugiakalbystę ir didinant tarpkultūrinį supratimą;
  • skatinti turtingą kalbinę ir kultūrinę Europos įvairovę;
  • stiprinti kalbų mokymąsi mokykloje ir už jos ribų.

Europos kalbų dienai skirta interneto svetainė veikia 35 Europos kalbomis ir daugybė renginių yra registruota šios svetainės renginių kalendoriuje. Europos kalbų dienos minėjimo renginius organizuoja Europos ir vis dažniau kituose žemynuose esančios mokyklos, universitetai, kalbų ir kultūrų institutai, asociacijos ir Europos Komisijos vertimų biurai.

2015 metais renginių kalendoriuje buvo užregistruota virš 900 renginių

 

.