en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Eiropas Valodu dienas 15. gadskārta, 2016. gada 26. septembris – ļaujot Eiropas valodām skanēt (giving voice to Europe’s languages)

Eiropas Valodu diena, ko katru gadu svinam 26. septembrī, ir valodu daudzveidības svētki – diena, lai jaunus un vecus rosinātu mācīties valodas – diena, kad sanākt kopā un priecāties par Eiropas valodu krāšņumu.

Situācijā, kad sabiedrībā arvien pieaug populisms, ksenofobija un neiecietība, kad valoda tiek izmantota, lai norobežotos no citiem, šā gada Eiropas Valodu diena 26. septembrī piedāvā tik ļoti nepieciešamo iespēju akcentēt pozitīvo un bagātinošo daudzvalodīgajā un kultūrdažādajā Eiropā.

Ir pagājuši piecpadsmit gadi, kopš tika aizsākta Eiropas Valodu dienas tradīcija, tai joprojām ir vienojošais spēks un tā iesaista jaunas kultūras un valodas. Šī diena ir viens no daudzajiem Eiropas Padomes pasākumiem, kas iepazīstina mūs ar lingvistisko dažādību, sekmē iecietību un veicina savstarpēju cieņu. Citas veiksmīgas Eiropas Padomes iniciatīvas: Demokrātiskas kultūras kompetenču pamatnostādņu izstrāde; kustības „Saki NĒ naida runai” kampaņa, kā arī rīcībplāns cīņai pret vardarbīgu ekstrēmismu un radikalizāciju (kas ir terorisma avots), un rīcībplāns iekļaujošas sabiedrības veidošanai. Šīs iniciatīvas dara spēcīgākas Padomes sadarbība ar Eiropas Komisiju – to pierāda Eiropas Moderno valodu centra (European Centre for Modern Languages, ECML) un Eiropas Komisijas kopīgie projekti, īpaši daudzvalodu mācībstundu jomā.

Tādēļ izmantosim 26. septembra svinības, lai skaidri paustu Eiropā un ārpus tās: valodu daudzveidība ir resurss, kas jāizmanto un par kuru jārūpējas ne tikai šodien, bet katru dienu. Mums jāatbalsta bērni, kas bēg no kara un terora. Mums jāatzīst un jāgodā visas valodas, ko šie bērni ienes mūsu skolās. Mums jācenšas būt vienotiem dažādībā, izmantojot lingvistiskās daudzveidības pozitīvo spēku, lai bagātinātu demokrātiju un radītu drošāku, uz sadarbību vērstu un iekļaujošu sabiedrību.

Par Eiropas Valodu dienu

Eiropas Valodu dienā (EVD) tiek veicināta valodu apguve visā Eiropā.

Pēc Eiropas Padomes iniciatīvas Eiropas Valodu dienu svin katru gadu 26. septembrī. Tas notiek kopš 2001. gada, kas tika pasludināts par Eiropas Valodu gadu.

Eiropas Valodu dienas īpašie mērķi:

  • pievērst sabiedrības uzmanību valodu apguves nozīmīgumam, lai veicinātu daudzvalodību un starpkultūru sapratni;
  • veicināt valodu un kultūru daudzveidību Eiropā;
  • sekmēt valodu apguvi mūžizglītībā.

Eiropas Valodu dienai veltītā mājaslapa ir pieejama 35 valodās, un pasākumu kalendārā šajā mājaslapā ir reģistrēti vairāki simti pasākumu. EVD pasākumus, kas notiek Eiropā un arvien vairāk arī ārpus tās, galvenokārt organizē skolas, universitātes, valodu un kultūras iestādes, asociācijas, kā arī Eiropas Komisijas Tulkošanas nodaļas.

2015. gadā pasākumu kalendārā tika reģistrēti vairāk nekā 900 pasākumi.