tumblr analytics

Tähistage Euroopa keeltepäeva koos meiega!


Euroopa Nõukogu (Strasbourg) algatusel tähistatakse alates 2001. aastast iga aasta 26. septembril Euroopa keeltepäeva.

Keelefaktid
ja mängud

Üle kogu Euroopa õhutatakse kõiki Euroopa Nõukogu 47 liikmesriigis elavat 800 miljonit elanikku keeli õppima, vaatamata nende vanusele ja sellele, kas nad käivad koolis või mitte. Olles veendunud, et keeleline mitmekesisus on vahend suurema kultuuridevahelise mõistmise saavutamiseks ja meie maailmajao kultuuripärandi rikkuse oluline osa, edendab Euroopa Nõukogu mitmekeelsust kogu Euroopas.
 

Päeva tähistamiseks organiseeritakse üle kogu Euroopa mitmeid üritusi tegevusi laste jaoks ja koos lastega, tele- ja raadioprogramme, keelekursusi ja konverentse. Riikide ametiasutustele ja erinevatele partneritele on ürituste organiseerimisel antud vabad käed. Riiklikul tasemel organiseeritud tegevuste koordineerimiseks palub Euroopa Nõukogu osalevatel riikidel määrata päeva "riiklikud vahendusisikud".

  Search

  New events

fr 26/9/2014 - 24/10/2014
Exposition: ESPE Strasbourg, Site de la Meinau
si 23/9/2014 - 1/10/2014
Language teaching and learning: Gimnazija Ilirska Bistrica and Trg maršala Tita Ilirska Bistrica
ie 26/9/2014 - 19/6/2015
School project: SPAIN / UK / IRELAND
pl 22/9/2014 - 26/9/2014
Competition/Tournament: Zespół Szkół nr 10 w Poznaniu ul. Zeromskiego 8/12 Poznań
es 19/9/2014 - 26/9/2014
Poster campaign: bolllullos par del condado