Bli med og feir Den europeiske språkdagen!

På initiativ fra Europarådet i Strasbourg har Den europeiske språkdagen vært markert 26. september hvert år helt siden 2001.

I anledning språkdagen organiseres en rekke arrangementer over hele Europa: aktiviteter for og med barn, radio- og fjernsynsprogrammer, språkundervisning og konferanser. Nasjonale myndigheter og de ulike partnerne står fritt til å arrangere aktiviteter, og deltakerlandene blir bedt om å utnevne en person som fungerer som "nasjonalt bindeledd" og samordner aktivitetene som arrangeres på nasjonalt plan.

Participate in the OFFICIAL 2018 T-SHIRT CONTEST  ! view details

Order your 2017 European day of Languages T-SHIRT  ! view details

Europeere i hele Europa, til sammen 800 millioner i Europarådets 47 medlemsland, oppfordres til å lære seg flere språk, uavhengig av alder og uavhengig om de er under utdanning eller ikke. Europarådet er overbevist om at språklig mangfold ikke bare bidrar til økt interkulturell forståelse, men også er en viktig del av kontinentets rike kulturarv, og derfor fremmer rådet flerspråklighet i hele Europa.

DAYS UNTIL
EDL 2017


Om dagen

Hva er Den europeiske språkdagen?
• Hvorfor en europeisk språkdag?

Deltakelse

Hvem kan delta?
Hvordan delta?

Språkfakta og språkmoro


Vis mer...

Arrangementer


Vis mer...

Lærere

Materials for
the Day.
Vis mer...

Self-evaluate your language skills

Vis mer...

Language Trivia

Vis mer...

Språkquiz


Vis mer...

 

Sign Language Game

Vis mer...

EDL 2016EDL web page by the European Commission
in all languages of the EU


Newest Events

pl 26/9/2017 - 30/9/2017
Language Day: The main University building, ul. Strzegomska 55, Wroclaw, Poland
ca 26/9/2017 - 29/9/2017
Celebration: St. Aidan CS
sk 25/9/2017 - 15/10/2017
Other activity: Slovakia and online
gb 25/9/2017 - 29/9/2017
Celebration: Larbert High School
de 20/9/2017 - 27/9/2017
Show/Theatre: Various / touring Theatre Company