en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Vai zinājāt…

 

Lūdzu, izvēlieties valodu:INFORMACIJA
Šīs sadaļas saturu kopīgi izstrādājuši brīvprātīgie atbalstītāji, tā izveidē izmantoti ļoti dažādi avoti. Ceram, ka materiāls jums šķitīs noderīgs, informācija – bagātīga un atraktīva. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī informācija neatspoguļo Eiropas Padomes oficiālo politiku, un, kaut arī ievietotā materiāla precizitāte tika pārbaudīta, mēs negarantējam informācijas patiesumu. Lai pilnveidotu un paplašinātu resursu, priecāsimies par jūsu ierosinājumiem materiāla papildināšanai, kā arī par labojumiem un precizējumiem.

Valodas fakti
Vai zinājāt...
Zīmju valodas fakti
Novērtē savu valodas prasmi!
Valodas dārgumi
Runā ar mani!
Dzīvnieku skaņas
Valodas viktorīna
Neiztulkojami vārdi
Slavenību valodu prasme
Sveiki
Palindromi
Vienādi vārdi – dažādas nozīmes
Prāta spēle
Garākie vārdi
Mēles mežģi
Idiomas
Nosūtiet e-kartīti!
   Zīmju valodas spēle