en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Self-evaluate your language skills

The 'Self-evaluate your language skills' game helps you to assess your level of proficiency in the languages you know according to six reference levels described in the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The game draws on the CEFR’s Self-assessment grid. This tool was developed by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe, www.ecml.at

Ohodnoťte si sami své jazykové dovednostiSvé jazykové dovednosti budete mít přehledně zhodnocené v názorné grafické podobě!
 
Hra s názvem „Ohodnoťte si sami své jazykové dovednosti“ vám pomůže posoudit, nakolik dobře ovládáte cizí jazyky, a to podle šesti referenčních úrovní vymezených ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky (CEFR). Referenční škály vypracované Radou Evropy v roce 2001, které jsou v něm obsaženy, jsou považovány za jakousi evropskou normu pro hodnocení jazykových schopností jednotlivce a často se používají ve vzdělávacích systémech při výuce jazyků v dané zemi,také při certifikaci a používají je rovněž zaměstnavatelé.
Až budete odpovídat na otázky uvedené v aplikaci, mějte prosím na paměti, že se jedná o sebehodnocení, a výsledky tudíž odrážejí pouze část vašich dovedností. Také nezapomínejte na to, že je to jen hra. Jen vy sami víte nejlépe, jak dobře jednotlivé jazyky ovládáte.

Více informací o Společném evropském referenčním rámci pro jazyky: jak se učímš jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme (SERR) naleznete na následujících internetových stránkách.

 

Pro webmastery: Chcete tuto rychlou hru přidat na své internetové stránky? Budeme rádi, když tak učiníte. Pošlete nám prosím e-mail na adresu information@ecml.at s přesnou URL adresou, na které bude hra k dispozici. Potřebujeme od vás pouze informaci o autorských právech.
 
<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/CZ/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

Jazyková fakta
Language trivia
Casto kladené dotazy tykající se znakového jazyka
Ohodnot'te si sami své jaztkové dovednosti!
Jaztkové poklady
Talk to me!
Animal sounds
Jazykovy kvíz
Unique words
Celebrities speaking languages
Ahoj
Palindromes
Same word - different meaning
Brain game
Longest word
Tongue twisters
Idioms of the world
Send a card
Sign language game