en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

Само-проценете ги вашите јазични способностиВие ќе добиете убав и информативни графички за вашиот јазик!
 
Играта ‘Само-проценете ги вашите јазични способности‘ ви помага да го процените нивото на владеење на јазици кои ги познавате, според шестте референтни нивоа дефинирани од Заедничката Европска Референтна Рамка за јазици. (ЗЕРР). Скалата на референца, развиена во рамките на ЗЕРР  при Советот на Европа во 2001 година, е призната како европски стандард за оценување на јазикот на поединеци и широко се користи во рамките на националните јазични образовни системи, во сертификација и од страна на работодавците.

При одговарањето на прашањата не заборавајте дека ова е постапка на само-проценување и резултатите се одраз само дел од вашите вештини и дека ова е игра!

За да дознаете повеќе за Заедничката Европска Референтна Рамка за јазици: Учење, Настава, Отценување (ЗЕРР), ве молиме посетете ја следнава страница.


За администратори: Дали сакате да ја додадете оваа флеш игра на вашиот сајт? Ќе ни биде драго доколку ја додадете. Ве молиме пратете ни е-маил на information@ecml.at со точната URL каде што ќе биде поставена играта. Сè што бараме од вас е само белешка за авторските права.
 
<iframe height="300" src="http://www.ecml.at/Portals/1/self-evaluate-your-language-skills/EN/index.html" frameborder="0" width="575" scrolling="no">Your Browser Does Not Support Frames</iframe>

Факти за јазиците
Јазични занимливости
Прашања за знаковен јазик
Само-проценете ги вашите јазични способности
Јазични богатства
Зборувај ми!
Животински звуци
Јазичен Квиз
Уникатни зборови
Познатите зборуваат
Здраво
Палиндроми
Хомоними
Игра - Меморија
Најдолги зборови
Брзозборки
Идиоми
Испрати карта Игра на знаковен
Sign language
game