en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

„Runā ar mani!”: spēle un video

Talk to me video


Labākais veids, kā parādīt Eiropas bagātīgo valodu mantojumu, ir iedrošināt cilvēkus sākt sarunas ar dažādu valodu runātājiem pasaulē.

Aicinājums „Runā ar mani!” Eiropas Valodu dienā tiek izmantots kopš 2003. gada, kad arī tika izveidots un izplatīts uzlīmju komplekts 41 Eiropas Padomes dalībvalsts oficiālajā valodā.

Izmēģiniet spēli „Runā ar mani!”, lai noskaidrotu, cik daudz Eiropas valodu varat atpazīt.

Šis aicinājums ir iestrādāts arī videomateriālā, ko veidoja Norvēģijas valsts iestādes un kas tika rādīts kinoteātros visā valstī.

Valodas fakti
Vai zinājāt...
Zīmju valodas fakti
Novērtē savu valodas prasmi!
Valodas dārgumi
Runā ar mani!
Dzīvnieku skaņas
Valodas viktorīna
Neiztulkojami vārdi
Slavenību valodu prasme
Sveiki
Palindromi
Vienādi vārdi – dažādas nozīmes
Prāta spēle
Garākie vārdi
Mēles mežģi
Idiomas
Nosūtiet e-kartīti!
   Zīmju valodas spēle