en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

 

 

Մասնակցել ԼեՕ համաշխարհային ռեկորդի փորձին! 

Ուղարկեք մեզ կարճ տեսանյութ այն մասին թե ինչու եք սիրում կոնկրետ լեզուն (երը):

Լեզուների եվրոպական օր «համաշխարհային ռեկորդի» փորձ: Մենք ցանկանում ենք ներգրավել անհատների, խմբերի և միջացառումների կազմակերպիչների որքան հնարավոր է շատ երկրներից՝ փորձելով ստեղծել կարճ տեսահոլովակ «Ես սիրում եմ [լեզուն], որովհետև ... » ենթատեքստով:

Տեսանյութը կարելի է նկարահանել ցանկացած լեզվով և ցանկացած լեզվի մասին: Հոլովակները կարող են լինել ինչպես անհատական այնպես էլ խմբակային ոչ ավել քան 10-20 վայրկյան տևողությամբ և պետք է նկարահանվեն լանդշաֆտ ձևաչափով:
Եղիր ստեղծարար!
Դու կարող ես երգել, պարել, ռեփ կարդալ, բղավել, շշնջալ, գրել, նկարել, կառուցել... .
Մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 30-ը հուսով ենք հավաքել լեզուների թեմայով մինչ այսօր ստեղծված տեսանյութերի ամենամեծ քանակությունը:

ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ ՁԵՐ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԸ ԱՅՍՏԵՂ

Image: WorldArtsMe

VIDEOS UPLOADED SO FAR...

Բեռնել ֆայլը 

Բեռնել ֆայլը