en  fr  cs  de  et  el  es  ga  hr  it  pl  ro  sq  sk  sl  sv  nn  sr  bs  lt  mk  lb  nl  hy  pt  tr  da  bg  fi  hu  ka  lv  eu  ca  ru  gl

 

 

Учествувајте во светскиот рекорд на ЕДЈ!

Пратете ни кратко видео на тема зошто сакате одреден јазик или јазици!

Обид за светски рекорд на Европскиот Ден на Јазиците: би сакале да вклучиме индивидуи, групи и организатори на настани во колку што е можно повеќе земји во обид да се постави ЕДЈ светски рекод во чест на 26 Септември со создавање на видео клип на темата “Го сакам [одреден јазик] затоа што…”

Видеото може да биде на било кој јазик и за било кој јазик или јазици. Видеата можат да содржат индивидуи, групи или класови и не треба да биде подолго од 10 до 20 секунди во должина и треба да биде снимано во landscape формат.
Бидете креатИвни!
Можете да пеете, играте, рапувате, викате, шепотите, пишувате, цртате, градите…
До 30ти Септември 2017 се надеваме да го собереме најголемиот број на видеа соберени досега на тема јазици.

Прикачи го вашето видео овде

Image: WorldArtsMe

VIDEOS UPLOADED SO FAR...

Симни флаер

Симни флаер