Delta i ett EDL-världsrekordförsök!

Skicka oss en kort video om varför du älskar ett visst språk.

I år strävar vi efter att skapa ett världsrekord runt Europeiska Språkdagen den 26 september. Vi vill uppmuntra individer, grupper och evenemangsarrangörer, i så många länder som möjligt, att göra ett kort videoklipp baserat på frasen
"Jag älskar [ett språk] eftersom ...". 
Videon, med ovanstående tema, kan spelas in på vilket språk som helst och kan handla om världens alla språk. Videoklippet kan göras av en individ, grupp eller klass och får inte vara längre än 10-20 sekunder och filmad i landskapsformat/liggande format. 
VAR AKTIV! VAR CRE8IVE!
Du/ni kan sjunga, dansa, rappa, skrika, viska, skriva, rita, bygga… Ju mer kreativ video, desto bättre!
Runt den 30 september 2017 hoppas vi kunna sammanställa det största antalet videoklipp som någonsin handlat om temat språk.

Ladda upp din video här

Image: WorldArtsMe

VIDEOS UPLOADED SO FAR...

Ladda ner informationsbladet här

Ladda ner informationsbladet här