Jak bardzo wielojęzyczna jest Twoja klasa/instytucja?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak bardzo wielojęzyczna faktycznie jest Twoja klasa / instytucja? Często w szkołach, urzędach lub organizacjach liczba używanych języków jest o wiele większa niż się spodziewasz. Może to wynikać z różnych przyczyn: Twoi uczniowie lub koledzy posługują się różnymi językami w domu lub językami mniejszości narodowej lub etnicznej, mieszkali lub pracowali w różnych krajach lub po prostu nauczyli się języków w trakcie edukacji formalnej lub nieformalnej.
Szacuje się, że w Europie istnieje ponad 225 rdzennych języków, nie włączając w tę liczbę języków, które pojawiły się na naszym kontynencie w wyniku migracji. 

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków w roku 2018 szukamy szkół, urzędów, organizacji, a właściwie wszelkich instytucji lub osób, które chciałyby zaprezentować swoją wielojęzyczność. Poprzez tę inicjatywę chcielibyśmy pokazać wielojęzyczną Europę w praktyce, a także odkryć najbogatsze językowo klasy i miejsca pracy w Europie.
 

W tej inicjatywie można wziąć udział poprzez wszelkie kreatywnych działania, które pokażą, jak wielojęzyczna jest Twoja klasa / instytucja. Może to być na przykład krótkie nagranie wideo lub audio (nie dłuższe niż 30 sekund), plakat, praca pisemna czy piosenka demonstrująca umiejętności językowe, w rzeczywistości - wszystko, co chcesz! Ponieważ rok 2018 jest Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, przyjmujemy również zgłoszenia przedstawiające innowacyjne sposoby odkrywania
i prezentowania innych kultur w szkole, innym miejscu nauki czy miejscu pracy


Do 10 października 2018 r. mamy nadzieję odnaleźć najbardziej wielojęzyczne 
i międzykulturowe klasy i miejsca pracy w Europie.

(Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w tej inicjatywie)