Splnil/a jsi 10 nebo více výzev?

Zažádej si o certifikát jazykové výzvy EDJ 2020
Potvrzuji, že jsem úspěšně splnil/a uvedené výzvy.