Πραγματοποιήσατε 10 ή περισσότερες προκλήσεις;

Ζητήστε το πιστοποιητικό της γλωσσικής πρόκλησης ΕΗΓ 2020

Πραγματοποιήσατε 10 ή περισσότερες προκλήσεις;

Ζητήστε το πιστοποιητικό της γλωσσικής πρόκλησης ΕΗΓ 2020
Επιβεβαιώνω ότι ολοκλήρωσα με επιτυχία αυτές τις προκλήσεις.