Испунио/ла си 10 изазова или више?

Затражи потврду језичког изазова ЕДЈ-а 2020.

Испунио/ла си 10 изазова или више?

Затражи потврду језичког изазова ЕДЈ-а 2020.
Потвђујем да сам успешно завршио/ла ове изазове.