EDL.ECML.AT/LANGUAGECHALLENGE

An dúshlán teanga EDL

I mbliana, táimid ag tabhairt cuireadh do gach duine páirt a ghlacadh i ndúshlán teanga timpeall Lá Eorpach na dTeangacha! Spreagann na 51 tascanna atá sa lámhleabhar foghlaimeoirí le dúshlán a thabhairt dóibh féin agus leas a bhaint as na deiseanna atá ar fáil chun níos mó a fhoghlaim faoi theangacha lasmuigh de chomhthéacs an tseomra ranga. Is féidir leat dúshláin éasca a roghnú nach mbaineann go leor ama leo - mar shampla "comhaireamh ó 1-10 i 3 theanga dhifriúla laistigh de nóiméad amháin" nó dúshláin atá níos deacra mar "scríobh na focail d’amhrán/ rap i dteanga eile le cara. Ba chóir go mbeadh rud éigin ann do gach duine agus b'fhéidir go bhfaighigh tú amach go bhfuil níos mó eolais agat faoi theangacha ná mar a cheapann tú!

Mura féidir leat cinneadh a dhéanamh maidir leis an dúshlán atá le dhéanamh ar dtús, lig deis cinneadh a dhéanamh duit trí chliceáil ar an roth thíos. Nuair a chríochnaíonn tú 10 dúshláin nó níos mó, is féidir leat teastas a thabhairt duit féin leis an nasc thíos. Má tá tú toilteanach do chumas theanga a thaispeáint don domhan, cén fáth nach nglacfaidh tú an 51ú dúshlán " Cad is féidir leat a dhéanamh i dteanga iasachta?" (féach thíos)

Download the handbook in English

Language challenge of the day: Play a board game with your friends speaking a foreign language!

Did you complete 10 challenges or more?

Request your EDL language challenge 2022 certificate

Did you complete 10 challenges or more?

Request your EDL language challenge 2022 certificate


Níl a fhíos agat cén dúshlán atá le déanamh ar dtús?

Lig do 'Wheel-decide' cinneadh a dhéanamh duit!


‘What do you dare to do in a foreign language?’

Upload your video from the 51st language challenge here.