EDL.ECML.AT/LANGUAGECHALLENGE

An dúshlán teanga EDL

I mbliana, táimid ag tabhairt cuireadh do gach duine páirt a ghlacadh i ndúshlán teanga timpeall Lá Eorpach na dTeangacha! Spreagann na 51 tascanna atá sa lámhleabhar foghlaimeoirí le dúshlán a thabhairt dóibh féin agus leas a bhaint as na deiseanna atá ar fáil chun níos mó a fhoghlaim faoi theangacha lasmuigh de chomhthéacs an tseomra ranga. Is féidir leat dúshláin éasca a roghnú nach mbaineann go leor ama leo - mar shampla "comhaireamh ó 1-10 i 3 theanga dhifriúla laistigh de nóiméad amháin" nó dúshláin atá níos deacra mar "scríobh na focail d’amhrán/ rap i dteanga eile le cara. Ba chóir go mbeadh rud éigin ann do gach duine agus b'fhéidir go bhfaighigh tú amach go bhfuil níos mó eolais agat faoi theangacha ná mar a cheapann tú!

Mura féidir leat cinneadh a dhéanamh maidir leis an dúshlán atá le dhéanamh ar dtús, lig deis cinneadh a dhéanamh duit trí chliceáil ar an roth thíos. Nuair a chríochnaíonn tú 10 dúshláin nó níos mó, is féidir leat teastas a thabhairt duit féin leis an nasc thíos. Má tá tú toilteanach do chumas theanga a thaispeáint don domhan, cén fáth nach nglacfaidh tú an 51ú dúshlán " Cad is féidir leat a dhéanamh i dteanga iasachta?" (féach thíos)

Download the handbook in English

Language challenge of the day: Greet someone (e.g. saying “hello”, etc.) or even say ‘I love you!’ in 5 different languages within 1 minute!

Did you complete 10 challenges or more?

Request your EDL language challenge 2022 certificate

Did you complete 10 challenges or more?

Request your EDL language challenge 2022 certificate


Níl a fhíos agat cén dúshlán atá le déanamh ar dtús?

Lig do 'Wheel-decide' cinneadh a dhéanamh duit!


‘What do you dare to do in a foreign language?’

Upload your video from the 51st language challenge here.