EDL.ECML.AT/LANGUAGESINMYCLASSROOM

Języki w mojej klasie/szkole

Ile języków jest używanych w twojej klasie lub szkole? W ramach tego wyzwania zapraszamy do stworzenia plakatu przedstawiającego wszystkie języki obecne w twoim środowisku edukacyjnym.

 Inicjatywa 2023 
Języki w mojej klasie/szkole

Ile języków jest używanych w twojej klasie lub szkole? W ramach tego wyzwania zapraszamy do stworzenia plakatu przedstawiającego wszystkie języki obecne w twoim środowisku edukacyjnym.

Zobacz stronę

The 5 top postersA selection from the many posters we really liked!

All 1900 entries

Please click onto the poster to see a (random) new one!

Poster 2023