EDL.ECML.AT/TONGUETWISTERCHALLENGE

Предизвик со повеќејазични брзозборки

Колку брзозборки , на најмалку 3 различни јазици, можете да владеете, повеќе или помалку правилно, во една минута? Брзозборките се доволно тешки на еден јазик, но на три или повеќе сигурно не се за оние со слабо срце! Можете да докажете колку сте добри, поединечно или во група, со испраќање на видео.

 Иницијатива 
Предизвик со повеќејазични брзозборки

Колку брзозборки , на најмалку 3 различни јазици, можете да владеете, повеќе или помалку правилно, во една минута? Брзозборките се доволно тешки на еден јазик, но на три или повеќе сигурно не се за оние со слабо срце! Можете да докажете колку сте добри, поединечно или во група, со испраќање на видео.

Погледни ја страницата

Вака функционира

  1. Овде можете да најдете неколку примери на брзозборки here.
  2. Погрижете се видеото да не е подолго од една минута!
  3. Изберете форма на пејзаж!
  4. Бидете креативни!
  5. Поставете го видеото на една од платформите за видео (YouTube, Vimeo, TikTok) и испратете ни го линкот.

Среќно и забавувајте се!

Поставете го вашето видео со брзозборка на YouTube, TikTok или Vimeo и испратете ни го линкот!