Enquesta: Per què aprendre una llengua?

Quin dels següents factors us motiva/motivarien més per aprendre una nova llengua (trieu un màxim de 3)? Si són d'altres els factors que us motiven, no dubteu a indicar-los!

Mostreu la pàgina

Enquesta: Per què aprendre una llengua?

Quin dels següents factors us motiva/motivarien més per aprendre una nova llengua (trieu un màxim de 3)? Si són d'altres els factors que us motiven, no dubteu a indicar-los!
 
Other
 
Per què aprendre una llengua?