Δημοσκόπηση: Γιατί να μάθω μια γλώσσα;

Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θα σας παρακινούσε περισσότερο να μάθετε ακόμα μια γλώσσα (επιλέξτε το πολύ 3); Εάν δεν είναι κανένας από αυτούς, πείτε μας τις προτάσεις σας!

Δείτε την σελίδα

Δημοσκόπηση: Γιατί να μάθω μια γλώσσα;

Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες θα σας παρακινούσε περισσότερο να μάθετε ακόμα μια γλώσσα (επιλέξτε το πολύ 3); Εάν δεν είναι κανένας από αυτούς, πείτε μας τις προτάσεις σας!
 
Other
 
Γιατί να μάθω μια γλώσσα;