გამოკითხვა: : რატომ უნდა ვისწავლო ენა?

ქვემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან, რომელი არის მოტივაციის მომცემი ახალი ენის შესასწავლად (აირჩიეთ მაქსიმუმ 3)? თუ არცერთს არ ირჩევთ - მოგვაწოდეთ საკუთარი ვერსიები!

გვერდის ნახვა

გამოკითხვა: : რატომ უნდა ვისწავლო ენა?

ქვემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან, რომელი არის მოტივაციის მომცემი ახალი ენის შესასწავლად (აირჩიეთ მაქსიმუმ 3)? თუ არცერთს არ ირჩევთ - მოგვაწოდეთ საკუთარი ვერსიები!
 
Other
 
რატომ უნდა ვისწავლო ენა?