Анкета: Зошто да научите јазик?

Кој од следниве фактори најмногу би ве мотивирал да научите нов јазик (изберете максимум 3)? Ако не беше ништо од овие - кажете ни ги вашите предлози!

Погледни ја страницата

Анкета: Зошто да научите јазик?

Кој од следниве фактори најмногу би ве мотивирал да научите нов јазик (изберете максимум 3)? Ако не беше ништо од овие - кажете ни ги вашите предлози!
 
Other
 
Зошто да научите јазик?