Најефикасни методи за учење на странски јазик

Анкета: Најефикасни методи за учење на странски јазик

Кои се најефикасните методи што сте ги користеле при учење на странски јазик - покрај формалното образование на училиште/универзитет (изберете најмногу 3)? Ако не е ниеден од овие - кажете ни ги вашите предлози!

Погледни ја страницата

Анкета: Најефикасни методи за учење на странски јазик

Кои се најефикасните методи што сте ги користеле при учење на странски јазик - покрај формалното образование на училиште/универзитет (изберете најмногу 3)? Ако не е ниеден од овие - кажете ни ги вашите предлози!
 
Other