Poll: Kvifor lærer vi språk?

Kva for nokre (inntil tre) av desse faktorane ville motivert deg mest til å lære eit nytt språk? Er det ikkje nokon av desse, så fortel oss kva du vil ha med!

Sjå sida

Poll: Kvifor lærer vi språk?

Kva for nokre (inntil tre) av desse faktorane ville motivert deg mest til å lære eit nytt språk? Er det ikkje nokon av desse, så fortel oss kva du vil ha med!
 
Other
 
Kvifor lærer vi språk?