EDL.ECML.AT/POLL

Anketa: Vplyv umelej inteligencie na budúcnosť jazykového vzdelávania

Ktoré z nasledujúcich možností vám napadnú ako prvé, keď si spomeniete na umelú inteligenciu v súvislosti s učením sa jazykov?

Pozri stránku

Anketa: Vplyv umelej inteligencie na budúcnosť jazykového vzdelávania

Ktoré z nasledujúcich možností vám napadnú ako prvé, keď si spomeniete na umelú inteligenciu v súvislosti s učením sa jazykov?
(Vyberte maximálne 3)
 
Other
 

Anketa: Impact of Artificial Intelligence (AI) on the future of language learning