Poll: Pse të mësoni një gjuhë?

Cili nga faktorët e mëposhtëm do t'ju motivonte më shumë për të mësuar një gjuhë të re (zgjidhni maksimumi 3 prej tyre)? Nëse nuk ishte asnjë nga këto - na dërgoni sugjerimet tuaja!

Shiko faqen

Poll: Pse të mësoni një gjuhë?

Cili nga faktorët e mëposhtëm do t'ju motivonte më shumë për të mësuar një gjuhë të re (zgjidhni maksimumi 3 prej tyre)? Nëse nuk ishte asnjë nga këto - na dërgoni sugjerimet tuaja!
 
Other
 
Pse të mësoni një gjuhë?