Previous initiatives

Languages in my classroom/school

How many languages are spoken in your classroom or school? For this challenge we are inviting you to create a poster showcasing all the languages present in your learning environment.

 Iniciativa 2023 
Languages in my classroom/school

How many languages are spoken in your classroom or school? For this challenge we are inviting you to create a poster showcasing all the languages present in your learning environment.

Shiko faqen
All 1900 posters are online now!

The beauty of languages

Every language harbours intriguing expressions, often accompanied by interesting or amusing anecdotes related to their usage. These reflect the unique charm and elegance of a language. Can you come up with an expression that you love – either from your native language or one you're learning— and provide the backstory or anecdote that explains its meaning?

 Iniciativa 2023 
The beauty of languages

Every language harbours intriguing expressions, often accompanied by interesting or amusing anecdotes related to their usage. These reflect the unique charm and elegance of a language. Can you come up with an expression that you love – either from your native language or one you're learning— and provide the backstory or anecdote that explains its meaning?

Shiko faqen

Sfida shumëgjuhëshe për fjalëshpejtat

Sa fjalëshpejta mund të thuash në të paktën 3 gjuhë të ndryshme, pak a shumë saktësisht brenda një minute? Fjalëshpejtat janë të ndërlikuara në një gjuhë, por 3 ose më shumë sigurisht që nuk janë të parealizueshme! Ju mund të provoni se sa të mirë jeni, individualisht ose brenda një grupi, duke dërguar një video.

 Iniciativa 2022 
Sfida shumëgjuhëshe për fjalëshpejtat

Sa fjalëshpejta mund të thuash në të paktën 3 gjuhë të ndryshme, pak a shumë saktësisht brenda një minute? Fjalëshpejtat janë të ndërlikuara në një gjuhë, por 3 ose më shumë sigurisht që nuk janë të parealizueshme! Ju mund të provoni se sa të mirë jeni, individualisht ose brenda një grupi, duke dërguar një video.

Shiko faqen