EDL.ECML.AT/JOKEBOOK

Veľká viacjazyčná kniha vtipov (alebo Rozosmej ma!)

V koľkých jazykoch dokážete niekoho rozosmiať? Hovorí sa, že zmysel pre humor a to, čo niekto považuje za zábavné, je často ovplyvnené jazykom/jazykmi, ktorým/ktorými sa hovorí, a kultúrnym zázemím. Aby sme si otestovali, či je to naozaj tak, a v čase, keď smiechu bolo málo, vás pozývame, aby ste nám posielali svoje najlepšie vtipy. Vtipy môžu byť vo vašom materinskom jazyku/jazykoch alebo v jazyku, ktorý sa učíte – najdôležitejšie je, aby boli vtipné! Samozrejme môžu súvisieť s jazykom alebo môžu byť upravené do rôznych jazykov, pričom hlavným kritériom je, aby boli zábavné!

Pošlite svoj obľúbený vtip! Ak váš vtip prejde cez veľmi prísnu porotu (zloženú z členov, ktorí sa veľa nesmejú!), váš vtip môže byť vybraný do „najväčšej (a možno jedinej!) viacjazyčnej knihy vtipov“, ktorá bude publikovaná po Európskom dni jazykov.

 Iniciatíva 
Veľká viacjazyčná kniha vtipov (alebo Rozosmej ma!)

V koľkých jazykoch dokážete niekoho rozosmiať? Pošlite svoj obľúbený vtip! Ak váš vtip prejde cez veľmi prísnu porotu (zloženú z členov, ktorí sa veľa nesmejú!), váš vtip môže byť vybraný do „najväčšej (a možno jedinej!) viacjazyčnej knihy vtipov“, ktorá bude publikovaná po Európskom dni jazykov.

Pozri stránku

Takto to funguje

  1. Vtipy môžu súvisieť s jazykom alebo môžu byť upravené do rôznych jazykov alebo jednoducho vtipné pre kohokoľvek – bez ohľadu na to, odkiaľ jednotlivec pochádza alebo akým jazykom hovorí!  
  2. Akýkoľvek vtip, ktorého obsah bude spadať do týchto kategórií, nebude akceptovaný: nezákonný, nemorálny, škodlivý, výhražný, urážlivý, násilný, obťažujúci, hanlivý, diskriminčaný, vulgárny, obscénny, pornografický, ohrozujúci súkromie ostatných, urážajúci ľudskú dôstojnosť, nenávistný, rasistický alebo inak nevhodný.

Veľa šťastia a zabavte sa!

Tu pošlite váš vtip