Tionscnamh 2024 
Teangacha ar son na Síochána

Cruthaigh póstaer a léiríonn an téama ‘Teangacha ar son na Síochána’. Is féidir leat siombailí, sliochtanna athfhriotail nó saothar ealaíne a úsáid chun teachtaireachtaí aontachta agus tuisceana a chur in iúl thar theangacha éagsúla. Léireoidh sé seo conas is fédir teangacha a úsáid mar mheán le dul i ngleic le deighiltí teangeolaíochta agus cultúrtha. Seol chugainn grianghraf nó PDF den phóstaer le taispeáint ar shuíomh gréasáin LET. Beidh duaiseanna ar fáil do na 5 iontráil is cruthaithí agus beidh suas le 30 ceann acu ar taispeáint go bródúil in áitreabh European Centre for Modern Languages!

Téigh chuig leathanach gréasáin

Tionscnamh 2024: Teangacha ar son na Síochána

Cruthaigh póstaer a léiríonn an téama ‘Teangacha ar son na Síochána’. Is féidir leat siombailí, sliochtanna athfhriotail nó saothar ealaíne a úsáid chun teachtaireachtaí aontachta agus tuisceana a chur in iúl thar theangacha éagsúla. Léireoidh sé seo conas is fédir teangacha a úsáid mar mheán le dul i ngleic le deighiltí teangeolaíochta agus cultúrtha. Seol chugainn grianghraf nó PDF den phóstaer le taispeáint ar shuíomh gréasáin LET. Beidh duaiseanna ar fáil do na 5 iontráil is cruthaithí agus beidh suas le 30 ceann acu ar taispeáint go bródúil in áitreabh European Centre for Modern Languages!

Upload

 X
 X
 X