Kontakt

Evropski dan jezika, EDL, organizovan je i koordiniran od strane Vijeća Evrope. Ovu stranicu uspostavio je Evropski centar za moderne jezike u kooperaciji s Odjelom za jezičku politiku.

Nacionalni koordinatori

Za informacije u vezi aktivnosti u vašoj državi ili za narudžbu promotivnog materijala (naljepnice, plakati itd.), molimo kontaktirajte svog nacionalnog koordinatora.

Evropski centar za moderne jezike (ECML)

Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel  43 316 323554
Fax 43 316 323554-4
E-mail: information@ecml.at
Web: www.ecml.at

Odjel za jezičku politiku

DGII - Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel  33 388 41 35 33   / 26 25
Fax 33 388 41 27 88 / 27 06
E-mail: decs-lang@coe.int
Web: www.coe.int/lang