Επικοινωνία

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών (ΕΗΓ) οργανώνεται και συντονίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Αυτός ο ιστότοπος δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών σε συνεργασία με το Τμήμα Γλωσσικής Πολιτικής.

ΕθνικοI ΕκπρOσωποι 

Για πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες στη χώρα σας ή για να παραγγείλετε διαφημιστικό υλικό (αυτοκόλλητα, πόστερς κλπ), παρακαλώ επικοινωνήστε με τους εθνικούς εκπροσώπους σας.

EUROPEAN CENTRE FOR MODERN LANGUAGES (ECML)

Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel 43 316 323554
Fax 43 316 323554-4
E-mail: information@ecml.at
Web: www.ecml.at

Language Policy Unit

DGII - Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel 33 388 41 35 33 / 26 25
Fax 33 388 41 27 88 / 27 06
E-mail: decs-lang@coe.int
Web: www.coe.int/lang