Kontakt

Euroopa keeltepäeva korraldab ja koordineerib Euroopa Nõukogu. Käesoleva veebisaidi on koostanud Euroopa Nõukogu Nüüdiskeelte Keskus koostöös keelepoliitika talitusega.

Riikide kontaktpunktide esindajad

Teabe saamiseks teie riigis toimuvate tegevuste kohta või reklaammaterjalide (kleebiste, postrite jne) tellimiseks võtke palun ühendust oma riikliku vahendajaga.

Euroopa Nüüdiskeelte Keskus (ECML)

Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel: 43 316 323554
Faks: 43 316 323554-4
E-post: information@ecml.at
Veebisait: www.ecml.at

Keelepoliitika osakond

DGII - Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel: 33 388 41 35 33   / 26 25
Faks: 33 388 41 27 88 / 27 06
E-post: decs-lang@coe.int
Veebisait: www.coe.int/lang