Կապ

Լեզուների եվրոպական օրը (ԼԵՕ) կազմակերպվում և համակարգվում է Եվրախորհրդի կողմից: Այս կայքը ստեղծվել է ժամանակակից լեզուների եվրոպական կենտրոնի (ECML)  և լեզվաքաղաքականության բաժնի համատեղ նախաձեռնությամբ:

Ազգային համակարգողներ

Ձեր երկրում կազմակերպվող միջոցառումների կամ օժանդակ նյութեր (պաստառներ, աֆիշաներ և այլն) պատվիրելու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ձեր ազգային համակարգողներին:

Ժամանակակից լեզուների եվրոպական կենտրոն (ECML)

Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel  43 316 323554
Fax 43 316 323554-4
E-mail: information@ecml.at
Web: www.ecml.at

Լեզվաքաղաքականության բաժին

DGII - Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel  33 388 41 35 33   / 26 25
Fax 33 388 41 27 88 / 27 06
E-mail: decs-lang@coe.int
Web: www.coe.int/lang