კონტაქტი

ევროპის საბჭო ახორციელებს ენების ევროპული დღის (ეედ) ორგანიზებასა და კოორდინირებას. ეს ვებგვერდი შეიქმნა თანამედროვე ენების ევროპული ცენტრისა  და ენობრივი პოლიტიკის განყოფილების თანამშრომლობით. 

ეროვნული საკონტაქტო პირები

თქვენს ქვეყანაში აქტივობების შესახებ ინფორმაციისთვის და/ან სარეკლამო მასალების (სტიკერები, პოსტერები და ა.შ.) შესაკვეთად მიმართეთ თქვენი ქვეყნის ეროვნულ საკონტაქტო პირს.

თანამედროვე ენების ევროპული ცენტრი (ECML)

Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
ტელ.: 43 316 323554
ფაქსი: 43 316 323554-4
ელფოსტა: information@ecml.at
ვებგვერდი: www.ecml.at

ენობრივი პოლიტიკის განყოფილება

DGII - Council of Europe ევროპის საბჭო
F-67075 Strasbourg Cedex სტრასბურგი 
ტელ  33 388 41 35 33   / 26 25
ფაქსი 33 388 41 27 88 / 27 06
ელ. ფოსტა: language.policy@coe.int
ვებგვერდი: www.coe.int/lang