Kontakt

Den europeiske språkdagen, organiseres og samordnes av Europarådet. Dette nettstedet er utarbeidet av det europeiske senteret for moderne språk, European Centre for Modern Languages, i samarbeid med Europarådets avdeling for språkpolitikk, Language Policy Division.

Nasjonale bindeledd

Hvis du vil ha informasjon om aktiviteter i ditt eget land eller vil bestille markedsføringsmateriell (klistremerker, plakater osv.), kan du kontakte det nasjonale bindeleddet.

European Centre for Modern Languages (ECML)

Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel  43 316 323554
Fax 43 316 323554-4
E-mail: information@ecml.at
Web: www.ecml.at

Language Policy Unit

DGII - Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel  33 388 41 35 33   / 26 25
Fax 33 388 41 27 88 / 27 06
E-mail: decs-lang@coe.int
Web: www.coe.int/lang