Kontakt

Europejski Dzień Języków (EDJ) jest  organizowany i koordynowany przez Radę Europy. Niniejsza strona utworzona została przez Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu we współpracy z Wydziałem Polityki Językowej w Strasburgu.

Krajowe Punkty Kontaktowe

W celu uzyskania informacji dotyczących działań podejmowanych w poszczególnych krajach lub aby zamówić  materiały promocyjne (naklejki, plakaty itd.), prosimy o kontakt z Krajowym Punktem Kontaktowym.

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML)

Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel  43 316 323554
Fax 43 316 323554-4
E-mail: information@ecml.at
Strona www: www.ecml.at

Wydział Polityki Językowej

DGII - Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel  33 388 41 35 33   / 26 25
Fax 33 388 41 27 88 / 27 06
E-mail: decs-lang@coe.int
Strona www: www.coe.int/lang