Kontakt

Európsky deň jazykov, EDJ, organizuje a koordinuje Rada Európy. Túto stránku vytvorilo a spravuje Európske centrum pre moderné jazyky v spolupráci so Sekciou/divíziou jazykovej politiky RE.

Národní kontaktní pracovníci

Informácie o aktivitách vo vašej krajine a o propagačných materiáloch (nálepkách, plagátoch atď.) vám poskytnú vaši národní kontaktní pracovníci.

Európske centrum pre moderné jazyky (ECML)

Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel  43 316 323554
Fax 43 316 323554-4
E-mail: information@ecml.at
Web: www.ecml.at

Sekcia/divízia jazykovej politiky

DGII - Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel  33 388 41 35 33   / 26 25
Fax 33 388 41 27 88 / 27 06
E-mail: decs-lang@coe.int
Web: www.coe.int/lang