Kontakti

Evropski dan jezikov organizira in koordinira Svet Evrope. To spletno stran je pripravil Evropski center za moderne jezike v sodelovanju z Oddelkom za jezikovno politiko.

Nacionalni koordinatorji

Za informacije, ki zadevajo dejavnosti v vaši državi ali za naročilo promocijskega gradiva (nalepke, plakati…) se obrnite na vašega nacionalnega koordinatorja.

Evropski center za moderne jezike

Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel  43 316 323554
Fax 43 316 323554-4
Elektronska pošta: information@ecml.at
Spletna stran: www.ecml.at

Oddelek za jezikovno politiko

DGII - Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel  33 388 41 35 33   / 26 25
Fax 33 388 41 27 88 / 27 06
Elektronski pošta: decs-lang@coe.int
Spletna stran: www.coe.int/lang