Kontakto

Dita Europiane e Gjuhëve, DEGJ, organizohet dhe koordinohet nga Këshilli i Europës. Kjo faqe është krijuar nga Qendra Europiane e Gjuhëve Moderne në bashkëpunim me Divizionin e Politikave Gjuhësore.

Lehtësuesit Kombëtarë

Për tu informuar në lidhje me veprimtaritë në vendin tuaj ose për të porositur material promocionale (stikera, postera) kontaktoni lehtësuesin kombëtar.

Qendra Europiane për Gjuhët Moderne (QEGJM)

Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel  43 316 323554
Fax 43 316 323554-4
E-mail: information@ecml.at
Web: www.ecml.at

Njësia e Politikave Gjuhësore

DGII - Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel  33 388 41 35 33   / 26 25
Fax 33 388 41 27 88 / 27 06
E-mail: decs-lang@coe.int
Web: www.coe.int/lang