Контакт

Европски дан језика (ЕДЈ) организован је и координиран од стране Савета Европе. Ова интернет страница направљена је од стране Европског центра за модерне језике у сарадњи са Одсеком за језичку политику.

Национални координатори

За информације о активностима у Вашој земљи и за поручивање рекламног материјала (налепница, постера итд.), молимо контактирајте Ваше националне координаторе.

Европски центар за модерне језике (ECML)

Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel  43 316 323554
Fax 43 316 323554-4
E-mail: information@ecml.at
Web: www.ecml.at

Одсек за језичку политику

DGII - Council of Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
Tel  33 388 41 35 33   / 26 25
Fax 33 388 41 27 88 / 27 06
E-mail: decs-lang@coe.int
Web: www.coe.int/lang