Enwogion yn siarad ieithoedd

Mae llawer o bobl lwyddiannus yn siarad amryw ieithoedd. Nid yn unig mae'n eu helpu yn eu swyddi, mae hefyd yn agor y drws i ddeall diwylliannau gwahanol a mwynhau gwledydd eraill yn fwy dwys. Ac os nad yw hynny'n ddigon: mae astudiaethau wedi dangos bod siarad mwy nag un iaith yn un o'r ymarferion gorau i'ch ymennydd ei wneud. Gallai hyd yn oed ohirio clefyd Alzheimer am hyd at 4 i 5 mlynedd.