Enwau lleoedd

Toponymeg yw'r term am astudio enwau lleoedd. Yn aml, mae'r diffiniadau yn ymwneud â tharddiad naturiol neu ddaearyddol (afon / bryn / coedwig / cors / llyn) neu annedd ddynol (caer / gwersyll / castell) neu'r hinsawdd neu liw (poeth / golau / gwyn, neu oer / tywyll / du) neu sylfaenwyr (concwerwyr / seintiau) neu amodau masnachu sylfaenol (harbwr diogel). Mae rhai enwau wedi dod ar dipyn o daith; mae eraill wedi'u trosglwyddo drwy lên gwerin neu chwedloniaeth. Does dim dealltwriaeth lawn am bob enw lle, ac yn aml mae esboniadau annilys yn gyfarwydd, sy'n gwneud i ysgolheigion dynnu gwallt eu pen yn ceisio cywiro camargraff am darddiad enwau. 
Items count: 217
If you know the origins of other place names, please let us know...

(Once it has been proofread, your entry will be uploaded)

 Place name:
 
 Language:
 
 Country:
 
 Meaning / origin / history:
 
 Your e-mail:
 
CAPTCHA image
Please enter the code shown above in the box below: