Ονομασίες τοποθεσιών

Η τοπωνυμία είναι η μελέτη των τοπικών ονομασιών. Συνήθως, οι ονομασίες αυτές συνιστούν απλώς ζήτημα είτε φυσικής ή γεωγραφικής προέλευσης (ποτάμια / λόφοι/ δάση/ έλη / λίμνες) είτε ανθρώπινης εγκατάστασης (οχυρά / καταυλισμοί / κάστρα) είτε κλίματος ή χρώματος μιας περιοχής (ζεστή / φωτεινή / λευκή / κρύα / μαύρη / σκοτεινή) είτε των ιδρυτών της (κατακτητές / άγιοι) είτε, ακόμη, και θέμα βασικών εμπορικών συνθηκών (ασφαλές λιμάνι). Μερικές τοπικές ονομασίες, ωστόσο, μπορεί να δημιουργήθηκαν με πολύπλοκο τρόπο, ενώ άλλες να επιβλήθηκαν λόγω ενός εθίμου, μύθου ή θρύλου. Δεν είναι όλες πλήρως κατανοητές, καθώς υπάρχουν συχνά και αινιγματικές, προκαλώντας ανησυχία μεταξύ των μελετητών, οι οποίοι αμφισβητούν την προέλευσή τους. 
Items count: 217