EDL.ECML.AT/QUOTES

Citations célèbres

Nous connaissons tous des citations de personnalités célèbres dans nos propres langues et cultures. Mais combien en connaissons-nous d’ailleurs dans d'autres langues ? Voici l'occasion de découvrir la sagesse, les vérités (ou demi-vérités !), la créativité, l'humour et parfois le cynisme d'un grand nombre de cultures et de langues, ainsi que leurs origines. Avez-vous une citation favorite ? Nous serions ravis que vous nous en fassiez part !

Citations célèbres

Nous connaissons tous des citations de personnalités célèbres dans nos propres langues et cultures. Mais combien en connaissons-nous d’ailleurs dans d'autres langues ? Voici l'occasion de découvrir la sagesse, les vérités (ou demi-vérités !), la créativité, l'humour et parfois le cynisme d'un grand nombre de cultures et de langues, ainsi que leurs origines. Avez-vous une citation favorite ? Nous serions ravis que vous nous en fassiez part !
1 
8 Citation(s)
Pages count: 1

81

Hvad er ungdom? En drøm. Hvad er kærlighed? Drømmens indhold. What is youth? A dream. What is love? The content of the dream.

Par Søren Kierkegaard, philosopher


27

Gud skabte manden før kvinden. Det er ligesom, når jeg skriver. Først laver jeg en kladde. God created man before woman. It's like when I write. First I make a draft.

Par Karen Blixen, author


28

Penge ødelægger næsten alt – og manglen på penge resten. Money ruins almost everything - and the lack of money the rest.

Par Hans Bendix


9

Når man er tyve år har man løst verdensgåden. I trediveårsalderen begynder man at tænke over den og i fyrreårsalderen finder man den uløselig. When you're twenty, you've solved the world's riddle. At thirty you start to think about it and at forty you find it unsolvable.

Par Johan August Strindberg


80

Forgyldning forgår, men svinelæder består. Gilding perishes, but pig leather endures.

Par Hans Christian Andersen


48

Naar vi læse gamle Historier, støde vi os over Forfædrenes Skikke og Maneerer: Og, naar vore Efterkommere igien læse disse Tiders Historier, ville de maaskee finde ligesaa stor Materie til Latter. When we read old histories, we are struck by the customs and manners of our ancestors: And, when our descendants read the histories of our own times, they may as well find quite as much matter for laughter.

Par Ludvig Holberg (1684 – 1754), Danish writer, essayist, philosopher and historian


29

Hvad vil mennesket med det evige liv, hvis det keder sig søndag eftermiddag? What does man want with eternal life if he is bored on Sunday afternoon?

Par Søren Kierkegaard


26

Livet forstås baglæns, men må leves forlæns. Life can only be understood by looking backward; but it must be lived looking forward.

Par Søren Kierkegaard