EDL.ECML.AT/QUOTES

Beroemde citaten

We kennen allemaal wel citaten van beroemde mensen uit onze eigen taal of cultuur, maar ken je er ook uit andere talen en culturen? Hier kun je wijsheden, waarheden (of halve waarheden!), creativiteit, humor en soms ronduit cynisme uit verschillende culturen en talen ontdekken. Heb jij een favoriet? We zouden het op prijs stellen als als je er zelf ook een paar bijdraagt!

Beroemde citaten

We kennen allemaal wel citaten van beroemde mensen uit onze eigen taal of cultuur, maar ken je er ook uit andere talen en culturen? Hier kun je wijsheden, waarheden (of halve waarheden!), creativiteit, humor en soms ronduit cynisme uit verschillende culturen en talen ontdekken. Heb jij een favoriet? We zouden het op prijs stellen als als je er zelf ook een paar bijdraagt!
1 
8 quote(s)
Pages count: 1

26

Livet forstås baglæns, men må leves forlæns. Life can only be understood by looking backward; but it must be lived looking forward.

Van Søren Kierkegaard


28

Penge ødelægger næsten alt – og manglen på penge resten. Money ruins almost everything - and the lack of money the rest.

Van Hans Bendix


81

Hvad er ungdom? En drøm. Hvad er kærlighed? Drømmens indhold. What is youth? A dream. What is love? The content of the dream.

Van Søren Kierkegaard, philosopher


80

Forgyldning forgår, men svinelæder består. Gilding perishes, but pig leather endures.

Van Hans Christian Andersen


29

Hvad vil mennesket med det evige liv, hvis det keder sig søndag eftermiddag? What does man want with eternal life if he is bored on Sunday afternoon?

Van Søren Kierkegaard


9

Når man er tyve år har man løst verdensgåden. I trediveårsalderen begynder man at tænke over den og i fyrreårsalderen finder man den uløselig. When you're twenty, you've solved the world's riddle. At thirty you start to think about it and at forty you find it unsolvable.

Van Johan August Strindberg


48

Naar vi læse gamle Historier, støde vi os over Forfædrenes Skikke og Maneerer: Og, naar vore Efterkommere igien læse disse Tiders Historier, ville de maaskee finde ligesaa stor Materie til Latter. When we read old histories, we are struck by the customs and manners of our ancestors: And, when our descendants read the histories of our own times, they may as well find quite as much matter for laughter.

Van Ludvig Holberg (1684 – 1754), Danish writer, essayist, philosopher and historian


27

Gud skabte manden før kvinden. Det er ligesom, når jeg skriver. Først laver jeg en kladde. God created man before woman. It's like when I write. First I make a draft.

Van Karen Blixen, author