EDL.ECML.AT/QUOTES

Berömda citat

Vi känner alla till citat från berömda personer på vårt eget språk och vår egen kultur – men hur många känner vi till från någon annanstans och på andra språk? Här har du chansen att upptäcka den visdom, de sanningar (eller halvsanningar!), den kreativitet, den humor och ibland även den cynism som finns i en rad olika kulturer och språk, tillsammans med deras ursprung. Har du en favorit? Vi skulle bli oerhört glada om du kunde dela med dig av några av dina egna exempel!

Berömda citat

Vi känner alla till citat från berömda personer på vårt eget språk och vår egen kultur – men hur många känner vi till från någon annanstans och på andra språk? Här har du chansen att upptäcka den visdom, de sanningar (eller halvsanningar!), den kreativitet, den humor och ibland även den cynism som finns i en rad olika kulturer och språk, tillsammans med deras ursprung. Har du en favorit? Vi skulle bli oerhört glada om du kunde dela med dig av några av dina egna exempel!
1 
4 citat
Pages count: 1

92

Ükskord me võidame niikuinii! One day, no matter what, we will win!

av Heinz Valk
This phrase refers to Estonia's struggle for independence in the late 1980's. Heinz Valk, an Estonian artist and politician, is also credited with coining the term "Singing Revolution" (in Estonian: laulev revolutsioon) - a series of non violent protest events that ultimately led to the restoration of independence of the Baltic countries from the Soviet Union.


11

Kõikjal räägitakse kommunismi surmast, aga keegi ei ole veel näinud kommunismi laipa. The death of communism is being proclaimed from the rooftops, but no one has yet seen a corpse.

av Lennart Meri, former president of Estonia


13

Kunst on paratamatus. Kunst on kultuuri geen, mis iseennast taastoodab ja niiviisi kultuuri kasvatab, ainsat keskkonda, milles inimese vaim saab hingata. Art is inevitable. Art is the cultural gene that reproduces itself and thus cultivates culture, the only environment in which the human spirit can breathe.

av Lennart Meri, former president of Estionia


51

Sotsiaalse ebavõrdsuse kahandamise kõige tõhusam viis on haridusse investeerimine. The best way to reduce social inequality is to invest into education.

av Lennart Meri, former president of Estonia